Informace pro OSA:

 

     Pořadatel (veřejné) hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl  - na Ochranném svazu autorském (dále OSA).

    Kapela 3D poskytuje  pořadateli seznam interpretovaných skladeb    (Na vyžádání Vám zašleme vyplněný  "Repertoárový list"..)

     OSA je podle autorského zákona (č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů.

Pořadatel AKCÍ, ZÁBAV, PLESŮ hudební produkce je povinen opatřit si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorář.

     Poplatky společnosti OSA za naše  vystoupení hradí pořadatel akcí a nikoliv skupina. 

Pořadatel hudební produkce má povinnost nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na Ochranný svaz autorský.

Naše skupina je povinna dodat seznam skladeb, které na akci zazní.  Na vyžádání Vám zašleme vyplněný  "Repertoárový list".  

 

Neveřejná vystoupení   (svatby, soukromé oslavy)  jsou od těchto poplatků osvobozeny.